Türkçe
English
Google ÇeviriÇeviri tarafından desteklenmektedir

Gayrimenkul Geliştirme

 

Emlak piyasasının aktörleri olan Emlakçılar ve Gayrimenkul firmalarından farklı olarak MYARGE A.Ş.

 • Arsa ve Arazi geliştirmelerinde
 • Arsa değerlendirme ve satış işlemlerinde
 • Kat karşılığı arsa satış ve sözleşmelerinde

Aşağıdaki yöntemleri eksiksiz ve sıralı olarak uygulamaktadır.

 1. İşlem sadece Arsa Sahibi ve/veya yasal (yada noter sözleşmeli) temsilcisi ile gerçekleştirilir.
 2. İmar durum incelemesi (resmi harç, ücret ve diğer ödemeler arsa sahibi tarafından karşılanır)
 3. Tapu kayıtlarının kontrolü (şerhler, beyanlar, rehin durumları)
 4. Bölgesel arz ve taleplerin incelenmesi,
 5. Emlak Stoklarının tespiti
 6. İmar durumuna uygun "En iyi kullanım modellerinin" belirlenmesi
 7. Bölge karakteristiğinin belirlenmesi (Hakim Manzaranın kullanımı, Saatlere göre gün ışığı açıları, hakim rüzgar, nem ve diğer kondisyonların tespiti)
 8. Taslak Kütle Mimari Planların hazırlanması
 9. Taslak Mimari prensiplerin belirlenmesi
 10. Bölgenin ihtiyacı olan Elektro-Mekanik ve İç Mimari donanımların belirlenmesi
 11. Yaklaşık Proje İnşaat Maliyetlerinin Çıkarılması
 12. İnşaat süresi ve Taslak İş programının hazırlanması
 13. İnşaat Programı ile uyumlu Taslak Nakit Akış programı (nakit gerekleri) hazırlanması

Yukarıdaki veriler ışığında Arsa Sahibinin vereceği karara uygun olarak

 • Arsa Satış Sözleşmesi veya
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşme taslağının hazırlanması

Arsa kat karşılığı model ile verilecek ise;

İşveren isteğine bağlı olarak;  

 • Kat karşılığı İnşaat işleri İhale dökümanlarının hazırlanması
 • ihale organizasyonlarının yapılması
 • Tekliflerin toplanması ve mukayeseli kıyaslama formlarının oluşturulması

işlemleri sonunda yine Arsa Sahibi isteğine bağlı olarak; 

 • İnşaat süresince Arsa Sahibi adına kontrol hizmetlerinin verilmesi
 • İlerleme raporlarının hazırlanması
 • Uygunsuzlukların tespiti ve idari/yasal bildirimlerinin yapılması
 • Teslim sürecine 3. taraf kontrolör olarak dahil olunması

iş ve işlemleri yapılmaktadır.

MYARGE Gayrimenkul Yönetim Hizmetleri, Arsa Sahiplerinin Özel bir Kurumsal yapı yada Adi Ortaklık oluşturmasına gerek kalmadan arazileri üstünde geliştirilen projelerde kurumsal kontrol sağlamaları için oluşturulmuş Yapısı-İşleyişi-Raporlama modelleri AÇIK Organizasyon olarak eşsiz bir hizmet sunmaktadır.


Bize Hemen Mesaj İletebilirsiniz. Tıklayın 

Copyrigt © 2022 MYARGE ®