Türkçe
English
Google ÇeviriÇeviri tarafından desteklenmektedir

İnşaat Kalite Yönetimi

 

 Kişiler konuşur. Kurumlar yazar...

  Ve her denetim bir raporla sonlanırsa işlem tamamlanır.

  Rapor ile sonlanmamış denetimlerin tarafsızlığı her zaman sorgulanacağı gibi, denetlemeyi muallakta bırakır.  Diğer taraftan her olayı ve senaryoyu kayıt altına almakta doğru metot değildir.

         "Kalite Kontrol faliyet ve dökümantasyon yönteminiz ANLIK ÖLÇÜLEBİLİR veri üretmiyor ise sadece zulümdür."

   MYARGE A.Ş.  ve kurucularının yurtiçi ve yurtdışındaki bir çok büyük projeden edindiği deneyimler; ÖLÇÜLEBİLİR VERİLERİN İşverene   maddi getirileri olduğunu yine ölçülebilir şekilde ortaya koymuştur.

Bir inşaat  şantiyesinde İşveren adına görev alan her personel Kalite   Kontrol yapar. Ancak yapılan tespitlerin

  • Sözleşme ile Uyum kontrolü,
  • Onaylı Tasarım ile uyum kontrolü,
  • Yapılan tespitin düzeltilinceye kadar takibi,
  • Düzeltici Faliyetlerin Yükleniciye bildirilmesi ve bildirim yönetimi, 
  • NCR ve Cezaii işlemler gibi bir çok faliyet

KALİTE BİRİMİ tarafından işleme alınır ve takip edilir.

MYARGE İnşaat ve Proje Kalite Kontrol Birimi yukarıda sayılan sınırlı işlemlerden derlenmiş ölçülebilir veri çıkardığında, yapılan işin   kalitesi artmakla beraber bazı sonuçları beraberinde  getirmektedir.

 Bu sonuçlar nedir? Sadece bir kaçına göz atalım.

Sözleşme ile Uyum Kontrolü'nden çıkan sonuçlar: Bu senaryoda Yüklenici sözleşme ile taahhüt ettiği bir işlemi yapmamış veya   yanlış yapmıştır. Bu eksikliğin teknik bir sorun oluşturmadığı tespiti Kalite Birimi tarafından yapılmış ise akabinde işveren tarafı da maliyet azaltma şartı ile değişimi kabul ediliyor ise ; Uygulamada yapılan metod değişikliği Sözleşmedeki fiyatın azaltılması şart ve tutanağı ile Kalite Biriminde sonlanır. (Dosya bu noktadan sonra Yeni Birim Fiyat işlemi olarak MYARGE Teknik Ofise Havale edilir) 

Onaylı Tasarım ile Uyum Kontrolü' nden çıkan sonuçlar:  Kalite Birimi Onaylanmış Tasarımın Polisidir. Gerek iş yapan   yüklenici, gerek İşverenin Saha personelleri uygulamada projeye sadık kalmak zorundadır. Keyfiyet veya anlık kararlar ile tasarım   değiştirilmemelidir. Her türlü değişikliğin Proje Müellifi veya varsa sahadaki Tasarım Birimi onayını alması önemlidir.  Müellif ve Tasarım Birimi talep edeilen değişiklikleri yine  yürürlükteki Şartname ve sözleşmelere  uygun olarak gerçekleştirdiği Kalite Birimi tarafından denetlenir. Genellikle Maliyet düşürmek adına; İnşaat şantiye sahalarında alınan anlık kararlar, her yönüyle incelenmeden işleme  alındığında Ön görülmemiş diğer detaylardan dolayı mali kayıplar doğurduğu kati bir gerçektir.  Keza   engin deneyimi olduğu kabul edilen Sorumlu bir İşveren temsilcisinin anlık kararı, sadece Tasarım Departman işleyişini zedelemekle kalmayıp, bu iş değişikliğinin doğurduğu sözleşme revizyon işlemlerini çoğu zaman sekteye uğratmaktadır. Sözleşme birimleri çoğunlukla değişime karar  veren kişi, durum yada detayları tespitte zorluklar çeker, bu zorluk zaten takibi bırakılmış bir işlemin bilinçli yada bilinçsiz askıya alınması sonucunu çoğu zaman doğurur.

          Yukarıdaki başlıklar sadece en sık yapılan hatalarla ilgilidir. İster kurumsal, ister standart bir şirket olsun, büyümenin yöntemi kontrolden geçer. Kayıplarınızı kontrol edebiliyorsanız, tekrar etmek sadece tercih meselesidir.


Bize Hemen Mesaj İletebilirsiniz. Tıklayın 

Copyrigt © 2022 MYARGE ®