Türkçe
English
Google ÇeviriÇeviri tarafından desteklenmektedir

Teknik Ofis Hizmetleri

 

Teknik Ofis Hizmet kapsamımız

  • Bütçe
  • Planlama ve İş Programı
  • Sözleşmeler (Ana Yüklenici ve Alt Yükleniciler)
  • Hakedişler

ana iş başlıkları ve bu iş gruplarının alt revizyonlarından oluşmaktadır. İlgili İşlerin icrasında kullanılacak "iş ve imalat keşifleri" istendiği takdirde yine tarafımızca özel hizmet olarak sunulmaktadır.

Bütçenin anlık olarak izlenmesi , Sözleşme değişikliklerinin eş zamanlı bütçeye  yansıtılması ve hakediş işlemlerinde ERP sistemleri kullanılması önerilmektedir. Sisteme  dahil olacak kullanıcı sayısı ve şirkete özel hazırlanacak akış diyagram sayıları fiyatı etkilemektedir. Bütçenin anlık olarak doğru takibi için; Satınalma ve Ambar birimleri sisteme  dahil olabileceği gibi , kümülatif ambar ve satınalma girişleri yapılarak takip yapan Kurumlarda mevcuttur.  Muhasebe ve fatura modülleri yine opsiyonel olarak kullanılabilir.

CRM veya  ERP tercih etmeyen müşterilerimiz için klasik yöntem ile hizmetler verildiğinde; rapor güncellemeleri aylık olarak sunulmaktadır. Bu modelde  aylık Muhasebe -Ambar ve Satınalma mutabakatı zorunlu olup, zaman kayıplarını göz ardı edilsede, proje sonunda harcanan ek personel maliyeti küçük ölçekli projelerde dahi bu manuel modellemenin efektif olmadığını ispat etmiştir. 

İş programları ERP sistemlerine entegre edilebilmekle beraber, kabul gören pratik ayrı bir platform olarak MS PROJECT ve PRİMEVERA programlarını ön plana çıkarmıştır. Bu uygulamada firma bazlı günlük puantaj girişleri ERP sistemlerine manuel girilerek, ilerlemeler ile ödemeler dengesi kontrol edilmektedir.

Manuel uygulamalarda Hakedişler toplamının sözleşmeyi aşması ve Sözleşmeler toplamının bütçeyi aşma riski her zaman vardır. Çoklu sözleşme ile yönetilen projelerde, sözleşme değişikliklerini zamanında  takip etmek neredeyse mümkün olmadığından hesap açıkları her raporlama dönemi sonunda görülebilir.

Projenin çoklu alt yüklenicilerle icraa edilmesi durumunda elzem olan ERP sistemleri, 

  • Anahtar teslimi tek yüklenicili model veya
  • Değer Mühendisliği tabanlı Ana yüklenici sözleşmeli işlerde

İşveren için kritik önem taşımaz. Ancak İş yükünün asıl taşıyıcısı olan Ana yüklenci firma için ERP gerekliliği halen söz konusudur.

MYARGE müşterinin iş modelini inceleyerek uygun sistemleri ve organizasyon şemasını önerir. Alternatif çözümleri yazılı olarak riskleri ile beraber raporlar.

Manuel veya otomasyon sistemleri arasındaki kalite ve maliyet farkları ,İşin doğru ve zamanında icrası için oluşturulan Taslak Organizasyon Şemalarında Müşterilere doğru ve analitik karar verebilmeleri için teklifimiz öncesinde sunulmaktadır.


Bize Hemen Mesaj İletebilirsiniz. TıklayınCopyrigt © 2022 MYARGE ®